برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

واحد سلامت خانواده

پرسنل واحد :

 مسئول واحد : لیلا جانفشان 

تحصیلات : کارشناسی ارشد باروری سالم و جمعیت 

پست سازمانی : رئیس گروه سلامت خانواده ، جمعیت و مدارس

 

سیران  احد نیایی

پست سازمانی :کارشناس بهداشت خانواده

تحصیلات : کارشناس بهداشت عمومی

 

 

تلفن داخلی : 223

تلفن مستقیم : 44631150-044

 

تنظیمات قالب