برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

بهداشت محیط:

کارشناسان واحد:

خسرو پیرانی

 

کارشناس مسئول بهداشت محیط

تحصیلات: لیسانس مهندسی بهداشت محیط

 

 

 

       نام: خالد

نام خانوادگی: درویشی

سمت: کارشناس  بهداشت محیط 

 

 

 

 

        نام:حبیب

نام خانوادگی: زرزا

سمت: کارشناس بهداشت حرفه ای

تحصیلات: لیسانس مهندسی بهداشت حرفه ای  

مسئولیت ها: کارشناس بهداشت حرفه ای

 

 

 

   

    

 

تلفن واحد ( داخلی)  : 225

تلفن مستقیم : 44621777

تنظیمات قالب