برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

بیماری ها :

 

پرسنل واحد :

 

صمد دلسوز

کارشناس مسئول واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

 

عزیز عزیزی - کارشناس بیماری ها

کارشناس بیماریهای غیر واگیر-زنجیره سرما

 

مدرک تحصیلی: کارشناسی بهداشت عمومی

 

 تلفن داخلی : 222

تلفن مستقیم : 44626604-044

 

 

 

شرح وظایف گروه تخصصی پیشگیری ومبازه با بیماریها شهرستان اشنویه

 

گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها یکی از گروههای کارشناسی تخصصی مرکز بهداشت شهرستان است که در زمینه چگونگی الگوی توزیع بیماریهای شایع شهرستان از نظر اتیولوژی ، توزیع مکانی ، توزیع زمانی، توزیع انسانی و بخصوص بار بیماری  و عوامل موثر در آن بررسی و مطالعه

اهم وظایف گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها

1-مطالعه و شناخت وضعیت اپیدمیولوژیک بیماریها در سطح دنیا ، کشور ،استان و به ویژه شهرستان
2 - برنامه‌ریزی ، سازماندهی و هدایت اجرایی برنامه‌های کنترل بیماریها در سطح شهرستان
3- مراقبت و پایش برنامه های کنترل بیماریها
4- تسهیل زمینه های اجرایی برنامه های کشوری تدوین شده در زمینه کنترل بیماریها
5- جلب و ایجاد همکاری درون و بین بخشی
6- برنامه ریزی و همکاری در انجام برنامه های آموزش همگانی و آموزش کارکنان بهداشت و درمان
7- برنامه ریزی و انجام سمینارها و کارگاه های آموزشی
8- برنامه ریزی و انجام ادغام برنامه کنترل بیماریها در PHC
9- شرکت در جلسات، کنگره ها، سمینارها و کارگاه های علمی
10- انجام مطالعات پژوهشی و تحقیقاتی و یا مشارکت در آنها

11- تهیه و توزیع واکسن و سرم در سطح شهرستان

12- واکسناسیون و اقدامات پیشگیری برای افراد دچار حیوان گزیدگی در سطح شهرستان

تنظیمات قالب