بیمه های طرف قرارداد بیمارستان

بیمه های پایه  طرف قراداد با بیمارستان

-          بیمه سلامت(همگانی ، ایرانیان، کارمندی، سایر اقشار)

-          بیمه تامین اجتماعی

-          بیمه نیروهای مسلح

بیمه های تکمیلی طرف قرارداد بیمارستان:

ایران- رازی- دی – شرکت نفت- بانک صادرات-بانک تجارت- بانک کشاورزی- بانک سپه- دانا – کمک رسان ایران – صدا و سیما- سینا- امور زندانها و کانون سر دفتران و دفتریاران