بیماریها

بیماری ها :

 

پرسنل واحد :

 

صمد دلسوز

کارشناس مسئول واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

 

عزیز عزیزی - کارشناس بیماری ها

کارشناس بیماریهای غیر واگیر-زنجیره سرما

 

مدرک تحصیلی: کارشناسی بهداشت عمومی

 

 

نجم الدین رمضان تاش

کارشناس بیماریهای واگیر

 

 مدرک تحصیلی: کارشناسی بهداشت عمومی

 

 

 

تلفن داخلی : 222

تلفن مستقیم : 44626604-044

 

شرح وظایف گروه تخصصی پیشگیری ومبازه با بیماریها شهرستان اشنویه

 

گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها یکی از گروههای کارشناسی تخصصی مرکز بهداشت شهرستان است که در زمینه چگونگی الگوی توزیع بیماریهای شایع شهرستان از نظر اتیولوژی ، توزیع مکانی ، توزیع زمانی، توزیع انسانی و بخصوص بار بیماری  و عوامل موثر در آن بررسی و مطالعه

اهم وظایف گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها

1-مطالعه و شناخت وضعیت اپیدمیولوژیک بیماریها در سطح دنیا ، کشور ،استان و به ویژه شهرستان
2 - برنامه‌ریزی ، سازماندهی و هدایت اجرایی برنامه‌های کنترل بیماریها در سطح شهرستان
3- مراقبت و پایش برنامه های کنترل بیماریها
4- تسهیل زمینه های اجرایی برنامه های کشوری تدوین شده در زمینه کنترل بیماریها
5- جلب و ایجاد همکاری درون و بین بخشی
6- برنامه ریزی و همکاری در انجام برنامه های آموزش همگانی و آموزش کارکنان بهداشت و درمان
7- برنامه ریزی و انجام سمینارها و کارگاه های آموزشی
8- برنامه ریزی و انجام ادغام برنامه کنترل بیماریها در
PHC
9- شرکت در جلسات، کنگره ها، سمینارها و کارگاه های علمی
10- انجام مطالعات پژوهشی و تحقیقاتی و یا مشارکت در آنها

11- تهیه و توزیع واکسن و سرم در سطح شهرستان

12- واکسناسیون و اقدامات پیشگیری برای افراد دچار حیوان گزیدگی در سطح شهرستان

 وظايف مربوطه در بيماري هاي زير انجام مي شود :

برنامه كشوري مبارزه با سل و استراتژي DOTS

برنامه كشوري مبارزه با بيماري جذام

برنامه كشوري مبارزه بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن

برنامه كشوري مبارزه با  فلج شل حاد

برنامه كشوري مبارزه با  سرخك

برنامه كشوري مبارزه با  ديفتري

برنامه كشوري مبارزه با  كزاز نوزادی

برنامه كشوري مبارزه با  سياه سرفه

برنامه كشوري مبارزه با  مننژیت

برنامه كشوري مبارزه با  آنفلوآنزا

برنامه كشوري مبارزه با  سرخجه  و سندرم سرخجه مادرزادی

برنامه كشوري مبارزه با بيماري مالاريا

برنامه كشوري مبارزه با بيماري هپاتيت

برنامه كشوري مبارزه با بيماري ايدز

برنامه كشوري  کاهش آسیب

برنامه كشوري مبارزه با بیماریهای انگلی و روده ای

برنامه كشوري مبارزه با  بيماري التور

برنامه مبارزه با بيماري تيفوئيد

برنامه كشوري مبارزه با اسهال خونی

برنامه كشوري مبارزه با تب راجعه

برنامه كشوري مبارزه با توکسوپلاسموز

برنامه كشوري مبارزه با بيماريهای آميزشي ( STI  )

برنامه كشوري مبارزه با بيماريهای مشترک بین انسان و حیوان

برنامه كشوري مبارزه با بیماری هاری و حيوان گزيدگي

برنامه كشوري مبارزه با تب خونريزي دهنده

برنامه كشوري مبارزه با سياه زخم

برنامه كشوري مبارزه با كيست هيداتيت

برنامه كشوري مبارزه با لشمانيوز پوستی و احشایی

برنامه كشوري مبارزه با جنون گاوي

برنامه كشوري مبارزه با تب مالت

برنامه كشوري مبارزه با بيماريهای قارچی و پوستی

برنامه كشوري مبارزه با تراخم و اورام ملتحمه

كنترل عفونتهاي بيمارستاني

بهداشت زندانها

مراقبت بيماريها در امور پناهندگان

مقابله با اپيدمي ها

برنامه كشوري كنترل  هپاتيت

برنامه كشوري پيشگيري و كنترل بيماري ديابت و فشار خون  و ادغام آن در نظام شبكه هاي بهداشت و درمان

برنامه کشوری پيشگيري از بروز بتا تالاسمي ماژور

برنامه کشوری پيشگيري  از سوانح و حوادث درنظام شبكه هاي بهداشتي درمانی

برنامه کشوری  ثبت مصدومين در بيمارستانها

برنامه کشوری جامعه ایمن

برنامه کشوری  ثبت  سرطان

طرح کشوری نظام مراقبت غیر واگیر

برنامه كشوري مبارزه با عقرب و مارگزيدگي

برنامه كشوري  غربالگری کم کاری مادرزادی تیروئید و افزایش گذرای TSH در نوزادان

طرح كشوري پيشگيري وكنترل بيماري  PKU

طرح كشوري پيشگيري وكنترل بيماري  G6PD