مدیر داخلی بیمارستان

 

 

ایوب خضری

مدیر داخلی بیمارستان نبی اکرم ص اشنویه

تحصیلات : لیسانس پرستاری

تلفن ثابت: 44629552 - 044

تلفن داخلی : 240