کارپردازی

واحد کارپردازی:

عبدالباقی سلطانیار - کارپرداز شبکه و بیمارستان

 

 

فواد زرزا - کارپرداز

 

خضر باپیر - کارپرداز دارویی

 

 

کمال الدین احمد زاده 

کارپرداز ملزومات

 

داخلی 238