بهداشت محیط و حرفه ای

بهداشت محیط:

کارشناسان واحد:


1.        نام: خسرو

نام خانوادگی: پیرانی

سمت: کارشناس مسئول بهداشت محیط

تحصیلات: لیسانس مهندسی بهداشت محیط

مسئولیت ها: کارشناس مسئول بهداشت محیط وحرفه ای

 

 

2.        نام: سیاوش

نام خانوادگی: مهرور

سمت: کارشناس بهداشت حرفه ای

تحصیلات: لیسانس مهندسی بهداشت حرفه ای  

مسئولیت ها: کارشناس بهداشت حرفه ای

 

 

 

3.        نام: لیلا

نام خانوادگی: آسابی

سمت: کارشناس بهداشت محیط

تحصیلات: لیسانس مهندسی بهداشت محیط

     مسئولیت ها : کارشناس بهداشت محیط     

 

تلفن واحد ( داخلی)  : 260

تلفن مستقیم : 44621777

 

                                                                                                                            

 

   دانلود : معرفی_واحد_بهداشت_محیط_و_حرفه_ای.docx           حجم فایل 20 KB
   دانلود : شرح وظایف.pdf           حجم فایل 292 KB
   دانلود : راهنماي تكميل فرم بازرسي بهداشت حرفه اي.pdf           حجم فایل 947 KB
   دانلود : دستورالعمل تکمیل فرم پرونده پزشکی شاغل.pdf           حجم فایل 31 KB
   دانلود : حدود فعالیتهای بهداشت حرفه ای.docx           حجم فایل 13 KB
   دانلود : تک واحدی.docx           حجم فایل 31 KB
   دانلود : پرونده پزشکی شاغل.pdf           حجم فایل 273 KB